top of page

Gazeteler

TÜM YAYINLARIM

Yaban Haklı- Atabey-22 Mart 22.jpg

"Oyun Yeniden Başlasın" Projesi sonuçlarının ve Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi

İnvestigation Of "Let The Game Begin Again" Project Results And Staekholder's Opinions

Öz

Bu projenin temel amacı, küresel bir salgın sırasında deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalan çocuklara, yaşanan olumsuzlukları eğitici drama teknikleri kullanarak anlayabilmeleri, aktarabilmeleri ve yorumlayabilmeleri için yardımcı olmaktır. Araştırma sorusu şu şekilde yapılandırılmıştır: “Oyun Yeniden Başlasın Projesi kapsamındaki yaşantılara ilişkin paydaşların görüşleri ve uygulamaların duyuşsal ürünleri nasıldır?”

Araştırmada hem nitel hem de nicel verileri içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nicel boyutta öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Projede 7-12 yaş arası çocuklar için sekiz haftalık bir program yürütülmüştür. Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliklerde yeni biriyle tanışma, güven, dikkat ve konsantrasyon, duygu ve kaynak geliştirme, iletişim gibi konularda eğitici drama yöntemi kullanılmıştır. Bulgular çocukların rahat olduklarını ve öğrenme ortamından keyif aldıklarını göstermektedir. Çocukların gelişim dönemleri dikkate alındığında elde edilen veriler, çalışmaların çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağladığını göstermektedir. Bu bulgular dikkate alındığında şunlar söylenebilir; proje kapsamında yürütülen çalışmalarla katılımcılar için önemli kazanımlar elde edilmiş ve ileride olası afet durumlarında çocukları destekleyebilecek bir eğitim programı geliştirilerek sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk merkezli afet yönetmeliği,  deprem,  eğitici drama,  aile aktivitesi,  küresel salgın.

 

Abstract

The main goal of this project is to help children, who were faced with the reality of earthquakes during a global epidemic, explain, convey, and interpret the negativities experienced by using educational drama techniques. The research question is structured as follows: “What are the views of the stakeholders regarding the experiences within the scope of the Let the Game Begin Again Project and the affective outcomes of the applications?”

In the study, a mixed method that includes both qualitative and quantitative data was used. In the quantitative dimension, pretest-posttest quasi-experimental design with control group was applied. For children aged 7-12, an eight-week curriculum was implemented in the program. In the activities carried out online, the educational drama method was used for the subjects such as meeting someone new, trust, attention and concentration, emotion and resource development, and communication.

Findings indicate that children are comfortable and enjoy the learning environment. Considering the developmental stages of children, the data obtained indicate that the studies contribute to their emotional, social, and academic development. Considering these findings, following can be stated; important gains have been achieved for the participants with the studies carried out within the scope of the project, and an education program that can support children in possible future disaster situations has been further developed.

Keywords:  Child-centered disaster management,  educational drama,  earthquake,  family activities,  pandemic.

Bilimsel Yayınlar

Bir Noel Şarkısı- Atabey-24_edited.jpg

Dokuz Eylül Gazetesi

Dokuz Eylül Gazetesi, 6 Mayıs 2020 Dokuz Sütun Sayfası

Dokuz Sütun Yazı Dizisi - 6 Mayıs 2020

Pandeminin ilk başladığı sıralarda çocukların ne kadar zorlandığını fark etmemizle birlikte gazetede bu yazı dizisini başlattık.  İçeriği okumak ve oyunları görmek için görseli tıklayarak PDF formatında gazeteye ulaşabilirsiniz.

Ya da buraya tıklayarak gazeteye direk gidebilirsiniz.

Dokuz Eylül Gazetesi 25 Haziran sayısı Dokuz Sütun Yazısı

Dokuz Sütun Yazı Dizisi 25 Haziran 2020

Karantinanın ve kapatmaların arttığı bir yaz geçiren çocuklar için evde gelişimlerini destekleyecek oyun önerilerine ve ebeveynlere desteğe devam...

İçeriği okumak ve oyunları görmek için görseli tıklayarak PDF formatında gazeteye ulaşabilirsiniz.

Ya da buraya tıklayarak gazeteye direk gidebilirsiniz.

Dokuz Eylül Gazetesi 7 Eylül sayısı Dokuz Sütun Yazısı

Dokuz Sütun Yazı Dizisi 25 Haziran 2020

Karantinanın ve kapatmaların arttığı bir yaz geçiren çocuklar için evde gelişimlerini destekleyecek oyun önerilerine ve ebeveynlere desteğe devam...

İçeriği okumak ve oyunları görmek için görseli tıklayarak PDF formatında gazeteye ulaşabilirsiniz.

Ya da buraya tıklayarak gazeteye direk gidebilirsiniz.

bottom of page